Personvernserklæring

Playfinity AS lager fysiske spill som er koblet til mobiltelefonen, ment for å aktivere barn og unge i aldersgruppen 8-100 år i utendørs lek og moro.

For å få til en engasjerende og brukervennlig opplevelse, har vi bygget inn funksjoner som lar deg gjøre forskjellige ting som krever at vi lagrer informasjon. 

Vi er opptatt av Playfinity skal være trygt og sikkert for alle som spiller. Vi samler derfor ikke inn personlige opplysninger som: telefonnummer, mailadresse, navn osv. Heller ikke IP adresse, MAC adresse på telefoner osv. 

1. Venner

For at du skal være venner i Playfinity, så må du ha spilt sammen i samme fysiske spill eller invitert en venn som du har kontaktinfo på (telefonnummer eller e-mail). Denne invitasjonen sendes ikke gjennom Playfinity sin server og vi lagrer ingen personlige opplysninger i denne prosessen.

Alle spillere har en unik Playfinity-identifikator. Og når du har spilt med en annen, blir deres identifikatorer koblet slik at dere er venner i Playfinity.

Når dere er venner i Playfinity kan dere sende utfordringer til hverandre.

2. Publikumsmodus og Nabolag-score

Når et spill startes, kan du velge å aktivere “Publikum” eller "Nabolagscore". Dette er frivillig å slå på. Og den er slått av som “default”.

Om du slår på, sendes lokasjonen din til Playfinity sin server sammen med score fra et spill. Etter hvert vil du kunne se hvordan din score er blant "nabolaget" (og ikke kun i forhold til hele verden).

For spill som har "publikum" modus, kan andre i umiddelbar nærhet finne spillet som pågår akkurat nå og vil kunne oppleve lydeffekter, poeng og hendelser i sanntid til sin telefon. Dere behøver ikke være venner for å se hverandre i publikumsmodus.

Når man aktiverer “Publikum”, så vil spillet som startes:

- melde inn telefonen sin lokasjon til server, dette for at

- venner i umiddelbar nærhet kan starte spillet i “publikumsmodus” som kan finne spillet ut fra lokasjonen, for å filme spillet i kamera på telefonen slik at poeng og lydeffekter fremkommer i filmen.

Filmen lagres kun i telefonens kamerarull.

Behandlingsansvarlig

Playfinity AS er behandlingsansvarlig for personvernopplysningene.

Hvilke personopplysninger behandles?

Playfinity samler ikke inn personlige opplysninger som: telefonnummer, mailadresse, navn osv. Heller ikke IP adresse, MAC adresse på telefoner osv.

Brukeren kan frivillig oppgi et kallenavn som må være unikt i Playfinity. Dette kallenavnet kan når som helst endres, så lenge det nye kallenavnet er ledig.

Brukeren kan frivillig gi navn til sin spillkonsoll. Dette navnet er varig og kan ikke endres (blir som et "bilskilt").

Playfinity ber om lokasjonsdata når man tillater for “Publikum”, eller når du som publikum ønsker å se et spill som pågår i umiddelbar nærhet. Eller når du aktiverer "Nabolagscore".

Når det gjelder Android, må man be brukeren om stedsdata også for å aktivere Bluetooth radio. Men vi bruker ikke stedsinformasjonen til annet enn publikumsmodus.

Hvor hentes opplysningene fra?

Playfinity appen sender informasjonen over kryptert linje til Playfinity sin server når brukeren starter et spill. Da sendes spillkonfigurasjonen til serveren. Og kun dersom publikum er aktivert, vil konfigurasjonen inneholde lokasjonen til telefonen.

I tillegg benytter vi Google Firebase for å sende push notifikasjoner til venner. Firebase samler bruksstatistikk og krasjinformasjon for appen, men anonymt. Her kan man se hvor mange som har spilt per land osv.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Ja, det er frivillig å oppgi kallenavn og spillkonsollnavn. Du vil også få et varsel første gang når du aktiverer Publikumsmodus eller Nabolagscore, om at appen da behøver godkjenning om å bruke stedstjenester. Det er frivillig å svare “ja” på det.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Nei. Dataene leveres ikke videre til andre.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Siden vi ikke samler inn personopplysninger så har vi ikke laget rutiner for å slette data knyttet til kallenavnet. 

Hvordan sikres opplysningene?

• De lagrede dataene aksesseres kun via krypterte grensesnitt.

• Data forsøkes så godt som mulig å skjules i transporten.

• For å få tilgang til data må man i tillegg til at trafikken er kryptert, besitte en nøkkel.

Kontaktinformasjon

Playfinity AS kan dessverre ikke slette informasjon om et kallenavn dersom vi får en slik henvendelse. Årsaken til det er at vi ikke kan være sikre på at det faktisk er personen som henvender seg som er den aktuelle. Playfinity ønsker ikke å legge til rette for at noen kan ødelegge andres data ved å melde inn ønske om sletting på falskt grunnlag.

Endringer i denne erklæringen vil bli oppdatert i våre apper. Hvis du i tillegg ønsker å få tilsendt eventuelle endringer kan du registrere deg på www.playfinity.io/

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om vår personvernerklæring!

Hilsen, 

Playfinity AS

Karenslyst Allé 16D 

0278 Oslo

support@playfinity.io